طی هجده سال گذشته در حوزه تحصیلات عالی کشور ضمن رشد آمار جمعیت تحصیل کرده بطور عام و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، آمار تحصیل کرده‌های مقاطع ماستری و دکتورا(PhD)  در میان اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی و اعضا کادر علمی با رتبه‌های بلند علمی نیز رشد قابل توجه نموده است. با این نیروی انسانی ما باید نقش قابل توجه‌ی در انجام و توسعه تحقیقات علمی، تولید منابع علمی و تألیف و ترجمه منابع درسی و ممد درسی ایفا نماییم. بر این اساس و به منظور تنظیم امور مربوط به این روند، ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه بر اساس حکم شماره 411 مورخ 2/3/1398 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در تشکیل سال 1397 وزارت تحصیلات عالی ایجاد و  در ماه جوزای سال 1398 تحت ریاست پوهنمل دکتور مرضیه وفایی، آغاز به فعالیت نمود. تشکیل این ریاست، شامل آمریت‌های تحقیق، تألیف و ترجمه می‌باشد. محورهای اساسی فعالیت این ریاست رشد و توسعه تحقیقات علمی، تهیه اسناد تقنینی مورد ضرورت، معیاری سازی منابع درسی و ممد درسی و عتبار سنجی و اعتبار دهی مجله‌های علمی-تحقیقی داخلی به ویژه موسسات تحصیلات عالی می‌باشد.


با ایجاد این سیستم مدیریت الکترونیکی، ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه کوشیده است تا ضمن ایجاد شفافیت در روند اجراآت اداری، تسهیلات لازم برای ارائه و طی مراحل اسناد مرتبط به تعیین موضوع و ترفیع علمی اعضای کادر علمی و دسترسی آنها به اسناد لازم اداری و تقنینی را فراهم آورد.

همچنان این ریاست در تلاش است با توسعه و انکشاف این سیستم، دیتابیس جامع نیروی بشری تحصیل کردۀ کشور را ایجاد و در بطور آنلاین در اختیار قرار دهد تا بتوانند بر اساس آن میزان توانایی علمی اشخاص را تشخیص نمود.