معرفی ریاست تحقیق تالیف و ترجمه

طی هجده سال گذشته در حوزه تحصیلات عالی کشور ضمن رشد آمار جمعیت تحصیل کرده بطور عام و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، آمار تحصیل کرده‌های مقاطع ماستری و دکتورا(PhD)  در میان اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی و اعضا کادر علمی با رتبه‌های بلند علمی نیز رشد قابل توجه نموده است. با این نیروی انسانی ما باید نقش قابل توجه‌ی در انجام و توسعه تحقیقات علمی، تولید منابع علمی و تألیف و ترجمه منابع درسی و ممد درسی ایفا نماییم. بر این اساس و به منظور تنظیم امور مربوط به این روند، ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه بر اساس حکم شماره 411 مورخ 2/3/1398 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در تشکیل سال 1397 وزارت تحصیلات عالی ایجاد و  در ماه جوزای سال 1398 تحت ریاست پوهنمل دکتور مرضیه وفایی، آغاز به فعالیت نمود. تشکیل این ریاست، شامل آمریت‌های تحقیق، تألیف و ترجمه می‌باشد. محورهای اساسی فعالیت این ریاست رشد و توسعه تحقیقات علمی، تهیه اسناد تقنینی مورد ضرورت، معیاری سازی منابع درسی و ممد درسی و عتبار سنجی و اعتبار دهی مجله‌های علمی-تحقیقی داخلی به ویژه موسسات تحصیلات عالی می‌باشد

تعداد تمام موضوعات تعیین شده در ریاست تحقیق تألیف و ترجمه

9854

لیست موضوعات
اعضای کادر علمی ثبت نام شده

6615

ثبت نام اعضای کادر علمی
تعداد تمام مقاله های ثبت شده در ژورنال های بین المللی

19364

مجلات علمی
لیست آثار علمی غیرترفیعی ثبت شده

890

لیست آثار علمی غیرترفیعی ثبت شده

اعلانات و فعالیت های این ریاست
April 13, 1401

لیست جورنال بین الملی و ملی پوهنتون های دولتی و خصوصی

April 11, 1401

تمام جورناها جوازهای خود را تمدید نماید

March 22, 1401

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د انجینرۍ او تکنالوژۍ نړیواله مجله ، ټولو څیړونکو اواستادانو ته بلنه ورکوي چی خپلی څیړنیز او علمی مقالي د دي ژورنال ته د نشر په موخه راولیژيږ

March 22, 1401

ژورنال بین المللی انجنیری و تکنالوژی پوهنتون پولی تخنیک کابل از محققین و استادان دعوت می نماید تا مقالات علمی و تحقیقی/ مروری خویش را برای جلد بعدی این ژورنال بفرستند

کارکرد های سال 2024

اطلاعیه

Feb. 19, 2020

ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی به منظور رسیدگی بهتر به چالش‌های موجود در مدیریت آثار علمی استادان، سیستم مدیریت الکترونیکی تحقیق، تألیف و ترجمه را ایجاد کرده است، که در آن، طی تعیین موضوع علمی ترفیعی/غیر ترفیعی و طی مراحل نشراتی آثار علمی به صورت آنلاین انجام می‌شود. به این وسیله به اطلاع اعضای محترم کادر علمی رسانیده می‌شود که سیستم مدیریت تحقیق، تألیف و ترجمه از آدرس الکترونیکی زیر در دسترس می‌باشد. http://rctmis.mohe.gov.af اعضای محترم کادر علمی می‌توانند با مراجعه به این سایت، نخست فورم علم سنجی اعضای کادر علمی را خانه‌پری و از ایجاد حساب کاربری شان به منظور استفاده دایمی، با دریافت ایمیل، اطمینان حاصل نمایند. بعد از ایجاد حساب کاربری شما می‌توانید با توجه به نوع موضوع خویش، به صفحه مربوط مراجعه نموده و معلومات و اسناد لازم را به منظور اجراآت اداری توسط این ریاست، وارد نمایید. قابل ذکراست که این سیستم به طور آزمایشی کارخویش را آغاز می نماید وهمزمان درحال توسعه نیز می باشد.