په تیرو اتلسو کلونو کې په هیواد کې د لوړو زده کړو په ډګر کې پداسې حال کې چې په عام ډول او په دولتی او خصوصي لوړو زده کړو موسسو کې د تعلیم یافته خلکو شمیر وده موندلې، د لوړو زده کړو موسسو د کادری غړو او د لوړو رتبو درلودنکو کادر غړو ترمنځ د ماسټری او دوکتورا (PhD) زده کړو درلودونکو شمیر هم د پام وړ وده کړې ده. د دې انسانی ځواک سره، موږ باید د علمي څیړنو، علمي سرچینو تولید، درسي او مرستندوی درسی کتابونو په لیکلو او ژباړو په ترسره کولو او وده کې کې مهم رول ولوبوو. په همدې اساس ، او د دې پروسې پورې اړوند مسلو تنظیم کولو لپاره ، د څیړنې ، تالیف او ژباړې ریاست د جمهوری ریاست د عالی مقام د 2/3/1398 نیټې د 411 شمیرې فرمان پر اساس د لوړو زده کړو د 1397 کال په تشکیل کې رامینځ ته او 1398 د جوزا په میاشت کې د  پوهنمل دکتور مرضیه وفایی په ریاست په فعالیت پیل وکړ. د دې ریاست په ترکیب کې د څیړنې، تالیف او ژباړې امریتونه شامل دي. د دې ریاست د فعالیت اساسی محورونه د علمي څیړنو وده او پراختیا، د لازمي تقنیني سندونو چمتو کول، د درسي او مرستندوی درسی کتابونو معیاري کول او د کورني علمي - څیړنیزو مجلو اعتبار سنجی او اعتبار ورکول په ځانګړي ډول د لوړو زده کړو په موسسو کې.

د دې بریښنایی مدیریتی سیسټم په رامینځته کولو سره، د څیړنې، تالیف او ژباړې ریاست هڅه کړې ترڅو د اداري اجراتو په پروسې کې د روړنتا په رامنځ ته کولو سربیره د علمي کادر غړو د موضوع تعیین او علمي ترفیع اړوند اسنادو ارایه او طی مراحلو لپاره اړین اسانتیاوې او اړین اداري او تقنینی اسناد برابر کړی.

همدارنګه دا ریاست د دې سیسټم په توسعه ورکولو او پراختیا سره هڅه کوي ترڅو د هیواد تحصیل یافته انساني قوې جامع ډیټابیس رامینځته کړي او آنلاین یې چمتو کړي ترڅو وکولی شي د دې پراساس د اشخاصو د علمي وړتیا کچه وټاکل شی.

د یادونې وړ ده چې دا سیسټم د څیړنې ، تالیف او ژباړې ریاست لخوا ډیزاین شوی او د کمپیوټر پروګرام لیکنې فارغ انجینر لیاقت علي رحیمي لخوا تطبیق شوی دی.