د دی الکترونیکي مدیریت سیسټم په جوړولو سره، د څیړنی، تالیف او ژباړی څانګی هڅه کړی چی د اداري پلي کولو په پروسه کی روڼتیا رامنځته کړي، د اړینو اسانتیاوو چمتو کولو او د پروسی په جریان کی د موضوع په ټاکلو کی د اسنادو چمتو کولو او د پوهنځي غړو ته علمي وده ورکړي. اړینو اداري اسنادو ته د هغوی لاس رسی او قانون جوړونه.دغه اداره هڅه کوي چی د دغه سیستم په جوړولو او پراختیا کی هم د هیواد د لوستو افرادو یو هراړخیز ډیټابیس جوړ او په انلاین ډول ورته وړاندی کړي، څو د هغه پر بنسټ د افرادو د علمي وړتیا درجی معلومی شي.

 په تیرو اتلسو کلونو کی په هیواد کی د لوړو زده کړو په ډګر کی، په داسی حال کی چی په عامه او خصوصي لوړو زده کړو موسسو کی د لوستو کسانو شمیر ډیر شوی، د لوړو زده کړو د پوهنځيو د غړو په منځ کی د دوکتورا او ماستری د فارغانو شمیری ښيي. د لوړو رتبو درلودونکو ادارو او پوهنځیو غړو ساینس هم د پام وړ وده کړی. د دی ځواک سره، موږ باید د ساینسي څیړنو په ترسره کولو او پراختیا، د ساینسي سرچینو په تولید، او د درسي کتابونو او تدریسي مرستو په ترتیب او ژباړلو کی مهم رول ولوبوو. په همدی اساس، د دی پروسی د اړوندو چارو د تنظیم په موخه، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عالي مقام د ۴۱۱ نیټی د ۲/۳/۱۳۹۸ ګڼه فرمان له مخی د څیړنی، تالیف او ژباړی څانګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عالي مقام په تشکیل کی رامنځته شوه. د لوړو زده کړو وزارت په ۱۳۹۷ کال کی او د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي په میاشت کی د ډاکټر میرضه وفايي په مشرۍ په فعالیت پیل وکړ. د دی څانګی په جوړښت کی د څیړنی، تالیف او ژباړی ریاستونه شامل دي. د دی څانګی اصلي فعالیتونه د علمي څیړنو وده او پراختیا، د اړینو تقنیني اسنادو چمتو کول، د مطالعاتو د سرچینو او تدریسي مرستو معیاري کول، او د کورنیو علمي څیړنیزو ژورنالونو اعتبار او اعتبار ورکول، په ځانګړی توګه د لوړو زده کړو موسسو.


د دی الکترونیکي مدیریت سیسټم په جوړولو سره، د څیړنی، تالیف او ژباړی څانګی هڅه کړی چی د اداري پلي کولو په پروسه کی روڼتیا رامنځته کړي، د اړینو اسانتیاوو چمتو کولو او د پروسی په جریان کی د موضوع په ټاکلو کی د اسنادو چمتو کولو او د پوهنځي غړو ته علمي وده ورکړي. اړینو اداري اسنادو ته د هغوی لاس رسی او قانون جوړونه.دغه اداره هڅه کوي چی د دغه سیستم په جوړولو او پراختیا کی هم د هیواد د لوستو افرادو یو هراړخیز ډیټابیس جوړ او په انلاین ډول ورته وړاندی کړي، څو د هغه پر بنسټ د افرادو د علمي وړتیا درجی معلومی شي.