اشتراک سالانه مگیران
Sept. 20, 2020

سفارت ترکمنستان در کابل طی یادداشت مورخ 1399/5/29 خویش لینک وبسایت کتابخانه آنلاین که شامل آثار علمی مقام ریاست جمهور آن کشور ( http://neutrality.gov.tm/library/ru ) و لینک نمایشگاه آنلاین به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد بیطرفی ترکمنستان (http://neutrality.gov.tm/online-/exhibition ) ارسال داشته است. قابل ذکر است در کتابخانه آنلاین مذکور آثار علمی رئیس جمهور ترکمنستان به 20 زبان جهان ترجمه گردیده و برای علاقمندان زمینه مطالعه به زبان مادری شان مهیا گردیده است. در نمایشگاه آنلاین به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد بیطرفی ترکمنستان، معلومات اقتصادی، علمی ، فرهنگی ، ورزشی و عرصه های دیگر گنجانیده شده است.