څیړنې تألیف او ژباړې ریاست

په تیرو اتلسو کلونو کې په هیواد کې د لوړو زده کړو په ډګر کې پداسې حال کې چې په عام ډول او په دولتی او خصوصي لوړو زده کړو موسسو کې د تعلیم یافته خلکو شمیر وده موندلې، د لوړو زده کړو موسسو د کادری غړو او د لوړو رتبو درلودنکو کادر

Number of all topics registered in the Department of Research, Compilation and Translation

5594

لیست موضوعات
تعداد اعضای کادر علمی ثبت نام شده

2527

Academic staff members
Articles by faculty members in international journals

3106

Registered articles
لیست کتابهای غیر ترفیعی ثبت شده توسط اعضای کادر علمی

176

Non-promotional works

اعلانات و فعالیت های این ریاست
Sept. 6, 2020

رهنمود تألیف و ترجمه کتابهای درسی و ممد درسی و نگارش رساله علمی - تحقیقی توسط ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه تهیه و طی حکم شماره 877 مورخ 14/4/1399 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منظور و مرعی الاجرا گردیده است. رهنمود مذکور طی متحدالمال شماره 232 مورخ 30/4/1399 طور رسمی به آدرس تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی ارسال گردیده است.

Sept. 20, 2020

سازمان یونسکو طی نامه مورخ 20 اپریل 2020 خویش از آغاز روند معرفی کاندیدان جهت کسب جایزه بین المللی سال 2021در چهار چوب لوریال یونسکو زنان و برنامه های علمی خبر داده است. این جایزه برای 5 تن از بانوانی که در حوزه های فزیک، ریاضی، و کمپیوتر ساینس تحقیقات عالی را انجام داده باشند در نظر گرفته شده و قرار است برای برندگان مبلغ 100،000 یک صد هزار یورو طی مراسمی در ماه مارچ 2021 اهدا گردد.

Sept. 20, 2020

سفارت ترکمنستان در کابل طی یادداشت مورخ 1399/5/29 خویش لینک وبسایت کتابخانه آنلاین که شامل آثار علمی مقام ریاست جمهور آن کشور ( http://neutrality.gov.tm/library/ru ) و لینک نمایشگاه آنلاین به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد بیطرفی ترکمنستان (http://neutrality.gov.tm/online-/exhibition ) ارسال داشته است. قابل ذکر است در کتابخانه آنلاین مذکور آثار علمی رئیس جمهور ترکمنستان به 20 زبان جهان ترجمه گردیده و برای علاقمندان زمینه مطالعه به زبان مادری شان مهیا گردیده است. در نمایشگاه آنلاین به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد بیطرفی ترکمنستان، معلومات اقتصادی، علمی ، فرهنگی ، ورزشی و عرصه های دیگر گنجانیده شده است.

کارکرد های سال 2021

اطلاعیه

Feb. 19, 2020

ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی به منظور رسیدگی بهتر به چالش‌های موجود در مدیریت آثار علمی استادان، سیستم مدیریت الکترونیکی تحقیق، تألیف و ترجمه را ایجاد کرده است، که در آن، طی تعیین موضوع علمی ترفیعی/غیر ترفیعی و طی مراحل نشراتی آثار علمی به صورت آنلاین انجام می‌شود. به این وسیله به اطلاع اعضای محترم کادر علمی رسانیده می‌شود که سیستم مدیریت تحقیق، تألیف و ترجمه از آدرس الکترونیکی زیر در دسترس می‌باشد. http://rctmis.mohe.gov.af اعضای محترم کادر علمی می‌توانند با مراجعه به این سایت، نخست فورم علم سنجی اعضای کادر علمی را خانه‌پری و از ایجاد حساب کاربری شان به منظور استفاده دایمی، با دریافت ایمیل، اطمینان حاصل نمایند. بعد از ایجاد حساب کاربری شما می‌توانید با توجه به نوع موضوع خویش، به صفحه مربوط مراجعه نموده و معلومات و اسناد لازم را به منظور اجراآت اداری توسط این ریاست، وارد نمایید. قابل ذکراست که این سیستم به طور آزمایشی کارخویش را آغاز می نماید وهمزمان درحال توسعه نیز می باشد.